Про нас

РУНА Революція Українського Народу – перша в Україні ідеологічна громадсько-політична сила багатолідерного типу.

Ідеологічними засадами РУНА є:

Відмова від існуючої, за своєю сутністю – радянської системи і повернення до цивілізаційних засад, вироблених українським суспільством в період вільного розвитку, починаючи з часів Київської Русі.

Традиційними рисами українського суспільства є права і свободи людини, недоторканість приватної власності, поліконфесійність, поліетнічність, повага до інших народів і культур.

Подолання наслідків колоніального та тоталітарного режимів в Україні здійснюється шляхом проведення декомунізації та деколонізації. Як наслідок – побудова суспільно-політичного устрою, що відповідає світобаченню українського суспільства.

В центрі українського суспільства – людина, яка в системі "людина – громада - держава" реалізує свої природні права.

Україна – унітарна децентралізована республіка як система територіальних громад, об'єднаних у державу.

Влада в Україні формується знизу вгору від територіальних громад до найвищих державних утворень за принципом субсидіарності.

Принципи розподілу реалізованої праці та принципи фукціонування власності відповідають традиційним уявленням українського суспільства.

Першочерговим завданням реформ є зміна правового регулювання чотирьох ключових інститутів влади (місцеве самоврядування, судова, правоохоронна та виборча системи) та двох визначальних інститутів суспільства (функціонування праці та функціонування власності).

Для виконання завдань сформульованих у наших ідеологічних засадах ми вважаємо необхідним створення справжньої української політичною еліти, адже саме її відсутність стали причиною провалу Помаранчевої Революції та Революції Гідності – зараз політичні верхи є представниками кланово-олігархічних груп, і внаслідок кожної з Революцій просто одні кланово-олігархічі групи відсовували інші, ніяким чином не змінюючи систему управління та систему формування державної влади в Україні.

Територіальні громади є підвалинами якісно нових перетворень держави, насамперед – свідомості самих людей. «РУНА» своє метою вважає донести правду до людей, створити правові умови для об'єднання людей у громадах , надати можливість народу відчувати свою реальну силу, створити нову політичну еліту, надавши кожній людині можливість увійти до її складу, незалежно від її матеріальних статків, але прямо пов'язану з її моральністю та духовністю.

Саме тому, головним принципом, який береться за основу реформ, є - "Природне Народовладдя через створення територіальних громад". Це шлях побудови нової та перелому старої системи, який повинен починатися знизу, тому що лише мережева організація кращих представників громади здатна протистояти кланово-олігархічним пірамідальним структурам.

Ця еліта буде справді народною тільки за умови, якщо вона з'явиться природнім шляхом – тобто це повинні бути справжні народні лідери на місцях. Механізмом пошуку та подальшого об'єднання природніх лідерів у політичну еліту України є створення територіальних громад у відповідності до Європейської Хартії «Про місцеве самоурядування», що одночасно поєднане із традиціями Паланково-полкового устрою Українського Козацтва та традиціями Народного Віче.

Відновлення народовладдя, як стрататегічна мета, просто стає об'єднавчим символом Сходу та Заходу, котрий сьогодні, в умовах ведення війни з Росією, є життєво важливим.

Для досягнення наших ідеалів необхідні системні зміни у всіх напрямках. Саме тому діяльність РУНА включає в себе такі напрямки роботи:

1. Ідеологічний напрям – створення ідеології РУНА котра повинна стати основою національної ідеї України, формалізація ідеології у вигляді конкретних документів та законопроектів, зокрема у напрямку адаптації українського законодавства до Європейської Хартії «Про місцеве самоурядування».

2. Антикорупційний та люстраційний напрям «Трибунал Совісті» - очищення України від безпосередніх ворогів – агентів 5 колони Кремля чи звичайних корупціонерів-злодіїв. Кінцевим результатом роботи повинна стати ВІДКРИТА ЗАГАЛЬНОДОСТУПНА БАЗА ДАНИХ усіх злочинців, незалежно від їх статусу. Відслідковування спорідненості таких ворожих елементів чи то по родовій лінії, чи то по бізнес-діяльності. Ми повинні зібрати максимально повну інформації та у випадках, коли ми будем бачити ознаки злочину – ЗАСТАВИТИ ВІДПОВІДНІ СТРУКТУРИ ЗДІЙСНИТИ СВІЙ ОБОВ'ЯЗОК або спрацювати самим будь-яким доступним методом. Очищення України від будь-яких кримінальних елементів є першочерговим завданням, виконання якого унеможливить повернення усуненого режиму та створить необхідні передумови для процвітання України.

3. Волонтерська допомога захисникам України «Героям Нації» - на базі нашого активу ми створюємо структуру по забезпеченню наших воїнів усім необхідним, включаючи лікування поранених та забезпечення сімей постраждалих та загиблих.

4. Культурно-просвітницький напрям - відродження та пропагування справжньої української культури.

5. Інформаційний напрям - система, проти якої ми боремось, чинить шалений супротив, не гребує жодними засобами. Ми знаходимось в інформаційній блокаді – доступ до ЗМІ мають тільки ті, хто не становить загрозу для системи, а є її завуальованою частиною – кишеньковою громадськістю.

РУНА обрала для себе шлях конструктивної взаємодії та консолідації українського суспільства навколо спільної, об'єднавчої ідеології, яка динамічно розвивається та твориться кращими його представниками.

713